AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda “Azərbaycan ədəbiyyatında alleqoriya” (Məcazdan həqiqətə) adlı monoqrafiya nəşr olunub. Əsərin müəllifi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin dosenti, filologiya üzrə elmlər doktoru Lalə Əlizadədir. Elmi məsləhətçi və ön sözün müəllifi Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik Teymur Kərimlidir. Elmi redaktoru filologiya üzrə elmlər doktoru Fəridə Əzizova, redaktoru filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Aynurə Mahmudovadır. Akad...Daha Ətraflı

Gəncəli Cavad xanın qardaşı Fəthəli bəy Ziyadoğlu Hali Gəncəvi haqqında əlimizdə çox az məlumat vardır. Bəzi müasirləri, həmin dövrün görkəmli şəxsiyyətləri əsərlərində Fəthəli bəyin adını hörmətlə yad etmişlər. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Abbasqulu ağa Bakıxanov "Gülüstani-İrəm" əsərində Şirvan və ətraf bölgələrdən çıxmış ədib və şairlər sırasında Nişat Şirvani, Ağa Məsih Şirvani, Molla Pənah Vaqiflə yanaşı, Fəthəli bəy Hali G...Daha Ətraflı

Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri, nasir, dramaturq, alim, pedaqoq Altay Məmmədovun bütün həyatı doğulub boya-başa çatdığı Gəncə şəhəri ilə bağlı olub. O, Gəncəni əyalət şəhəri deyil, qədim, köklü ənənələrəə malik mədəniyyət mərkəzi kimi təqdim edən, şəhərin mədəni həyatında müstəsna xidmətləri olan bir ədib idi. Əsərləri dünyanın müxtəlif ölkələrində tamaşaya qoyulan, çap edilən Altay müəllim doğma şəhərini heç bir zaman tərk et...Daha Ətraflı

Əlyazmaların toplanması respublikamızda ötən əsrin 20-ci illərindən başlamış, buradakı materialların əsasını orta əsr kitabxanaları, eləcə də XIX-XX əsrlər görkəmli Azərbaycan ziyalılarından Abbasqulu ağa Bakıxanov, Mirzə Fətəli Axundzadə, Əbdülqəni Əfəndi Xalisəqarızadə, Hüseyn Əfəndi Qayıbov, Bəhmən Mirzə Qacar, Mir Möhsün Nəvvab və başqalarının şəxsi kolleksiyaları təşkil etmişdir. 1950-ci ildən bu qurum Əlyazmalar Fondu adı ilə müstəqil müəssisə kimi fəaliyyət göstə...Daha Ətraflı

30 aprel 2020-ci il tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun “Multidissiplinar əlyazmaların tədqiqi” şöbəsi ilin ilk dörd ayı ərzində görülən işlərin hesabatı barədə distant iclas keçirmişdir. Şöbə müdiri, filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimov iclası açaraq ilin dörd ayı ərzində görülən elmi işlər, tədqiq, transfoneliterasiya edilən yazılı abidələr, əlyazmalar, əski çap kitabları əsasında nəşrə hazırlanan kitablar barədə məlumat vermişdir. Bildirmi...Daha Ətraflı

Azərbaycanda COVID-19 pandemiyasının geniş yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə tətbiq olunan karantin rejiminə uyğun olaraq AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu da öz fəaliyyətini onlayn rejimdə davam etdirir. Müəssisə əməkdaşları elmi-tədqiqat işlərini məsafədən aparır, sosial izolyasiya tələblərinə riayət etməklə monoqrafiya, məqalələr üzərində çalışır, transliterasiya və tərcümə işlərini həyata keçirirlər. 25 aprel 2019-cu il tarixində Əlyazmalar ...Daha Ətraflı

Bu günlərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun “Multidissiplinar əlyazmaların tədqiqi” şöbəsinin elmi işçisi Şöhrət Səlimbəylinin “Ruhi Bağdadi yaradıcılığında ictimai motivlər” adlı monoqrafiyası çapa təqdim olunub. Nəşrin elmi redaktoru filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimov, redaktorları filologiya elmləri doktoru Raqub Kərimov və filologiya elmlər doktoru, professor Yaqub Babayevdir. Kitabın rəyçisi və “Ön söz” müəllifi isə fi...Daha Ətraflı

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun alimləri məlum səbəblərdən sosial izolyasiya dövründə növbədənkənar məzuniyyətdə olduqlarından asudə vaxtını dəyərləndirərək yaradıcılıqlarını evdə də davam etdirirlər. Bu günlərdə Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimov və “Farsdilli əlyazmaların tədqiqi” şöbəsinin elmi işçisi Rauf Şeyxzamanlı Fətəli bəyin şeirlər toplusunu nəşrə hazırlamışlar. Nəşrə geniş ön...Daha Ətraflı

Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimov XIX əsrdə yaşamış Azərbaycan ədibi Əbdürrəzzaq Məftun Dünbülinin “Nigaristani-Dara” təzkirəsinin Tehran Universiteti Kitabxanasında saxlanan əlyazmasınn elektron surətini əldə etmişdir. Əlyazma əsərin vaxtı ilə çap edilmiş nüsxəsindən xeyli genişdir. Qeyd edək ki, bu əsərdə XIX əsrdə yaşamış Cənubi Azərbaycan şairləri barədə maraqlı məlumatlar vardır....Daha Ətraflı

Məlum olduğu kimi, martın 28-də Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə Bakıda bütün müasir standartlara cavab verən “Yeni klinika”nın açılışı olub. Açılışda Prezident İlham Əliyev bu gün bütün dünyada koronavirus (COVİD-19) ilə mübarizədə ön cərgədə gedən, yorulmadan gecə-gündüz çalışan, həyatlarını risk altına atan həkimləri alqışladığını, onlara inandığını və güvəndiyini bildirib.

Prezident eyni zamanda geniş ictimaiy...Daha Ətraflı

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu koronavirus (COVID-19) pandemiyasının ölkəmizdə yayılmasının qarşısının alınması və vətəndaşlarımızın sağlamlığının qorunması üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin çağırışlarına qoşulub. İnstitutun direktoru, akademik Teymur Kərimli, direktor müavini Paşa Kərimov və başqa əməkdaşlar bir aylıq əməkhaqqının bir hissəsini Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna ianə ediblər.

Yardım kampaniyas...Daha Ətraflı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimov Mədəniyyət kanalının qonağı olub.

Mədəniyyət TV (12.03.2020) ...Daha Ətraflı

2020-ci il mart ayının 5-də Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində RETƏŞ nəzdində Klassik ədəbi irs və folklorşünaslıq üzrə elmi şuranın ilk iclası keçirilib.

İclası şuranın sədri akademik Rafael Hüseynov açaraq şura üzvlərini gündəlikdəki məsələlərlə tanış edib. Akademik Rafael Hüseynov son dövrlərdə humanitar elm sahəsində ciddi irəliləyişlərin, böyük nailiyyətlərin əldə olunduğunu vurğulayıb. O humanitar elmin prioritet istiqamətlərində araşd...Daha Ətraflı

"Varislər"in bugünkü qonağı ölümündən 50 ildən artıq zaman keçməsinə baxmayaraq şeirləri hələ də sevgi ilə xatırlanan, poeziyası ilə ədəbiyyatımıza yeni ruh, yeni nəfəs, yeni üslub gətirən şair Əli Kərimin oğlu, AMEA Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya elmləri doktoru Paşa Əlioğludur.

1931-ci ilin yazında gəlmişdi dünyaya. Kasıb bir ailənin sakit, özünə qapalı oğlu idi. Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil olsa ...Daha Ətraflı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimov Azərbaycan Televiziyasına müsahibə verib.

Azərbaycan Televiziyası: "Həftə" (01.03.2020) ...Daha Ətraflı

"Alatoran" nəşriyyatında XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Mirzə Baxış Nadimin seçilmiş əsərlər toplusunun ikinci kitabı çapdan çıxmışdır. Son illərə qədər şairin cəmi bir neçə şeiri işıq üzü görmüşdü. AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimov və institutun baş elmi işçisi, filologiya üzrə elmlər doktoru Raqub Kərimov 2018-ci ildə ilk dəfə şairin əlyazmaları əsasında onun şeirlər t...Daha Ətraflı

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda “Əbru sənəti və sirləri” adlı kitab işıq üzü görüb. Kitabın müəllifi institutun Əlyazmaların gigiyenası və bərpası laboratoriyasının müdiri Zaur Orucovdur. Tədqiqatçı Z.Orucov incəsənətin bir növü olan əbru sənətinin Azərbaycanda hələlik yeganə ustadıdır.

Kitabın ön sözü Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimova aiddir. İnstitutun Türkdilli əlyazmaların ...Daha Ətraflı

Yaponiyanın Ryukoku Universitetinin Tarix kafedrasının elmi işçisi Dr. Şinya Şionozaki Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi - yazıçı, dramaturq Mirzə Fətəli Axundzadənin yaradıcılığını tədqiq etmək məqsədilə AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutuna ezam olunmuşdur. Tədqiqatçı İnstitutun elmi işlər üzrə direktor müavini f.ü.e.d. Paşa Kərimov və Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri, tarix ü.f.d. Nigar Babaxanova ilə birgə Axundzadə yaradıcılığı ilə bağlı...Daha Ətraflı

Fevralın 25-də AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Əvvəlcə faciə qurbanlarının əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Tədbirdə giriş nitqi söyləyən Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik Teymur Kərimli faciəni törədən erməni cəlladlarını “patoloji manyak” adlandırıb. Bildirib ki, yalnız xəstə düşüncəyə malik bir millət misli görünməmiş belə bir vəhşiliyi törədə bilər. Akad...Daha Ətraflı

Bu ilin mart ayında ömrünün son illərini İngiltərədə yaşayıb-yaratmış görkəmli soydaşımız mərhum ədəbiyyatşünas, dilçi alim Turxan Gəncəyinin 95 yaşı tamam olur. Ölkəmizdə haqqında çox az məlumat olduğundan Azərbaycanda daha yaxşı tanıtmağa böyük ehtiyac vardır. Turxan Zeynal oğlu Gəncəyi 1925-ci ilin mart ayının 20-də Təbrizdə dünyaya gəlib. Orta məktəbi bitirdikdən sonra on doqquz yaşında təhsilini davam etdirmək üçün İstanbula gedərək oradakı universitetin türk və fars d...Daha Ətraflı