AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimovun “XVII əsr türkdilli Azərbaycan ədəbiyyatı barədə” adlı məqaləsi rus dilində çıxan beynəlxalq “İrannamə” elmi jurnalında nəşr edilmişdir. Jurnal ilə aşağıdakı linkə daxil olaraq tanış ola bilərsiniz.

«Иран-наме»

Daha Ətraflı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimovun "525-ci qəzet"-də "XVII əsr Səfəvilər tarixinə dair anadilli diplomatik sənəd: Qəsri-Şirin sülh müqaviləsi" adlı məqaləsi çap edilib. Məqalə ilə aşağıdakı linkə daxil olaraq tanış ola bilərsiniz:

525.az: XVII əsr Səfəvilər tarixinə dair anadilli...Daha Ətraflı

“Elm və təhsil” nəşriyyatı AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı f.ü.f.d. Nəzakət Məmmədlinin “Sevdayi və onun “Leyli və Məcnun” əsəri” adlı kitabını nəşr edib. Qeyd edək ki, Füzulinin “Leyli və Məcnun” məsnəvisindən öncə yazılmış bu əsərdə Füzulidən çoxlu sayda beytlər yer alıb. Kitabda anadilli şeirimizin gözəl nümunəsi olan bu əsər irfan, poetika və mətnşünaslıq baxımından təhlil edilib. Əsərin Kembric Universitetinin kitabxanasınd...Daha Ətraflı

12 Sentyabr 2017-ci il tarixdə AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Əlirza Ağakərim oğlu Qafarovun “Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin elmi-ictimai fəaliyyəti” (7213.01-Dinşünaslıq ixtisası) mövzusunda dissertasiya işinin seminarı keçirilib. Əlyazmalar İnstitunun Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsində yerinə yetirilən işin elmi rəhbəri akademik Vasim Məmmədəliyevdir. Giriş, 3 fəsil və nəticədən ibarət olan dissertasiya işi ilə bağlı çıxış edən seminar üzvl...Daha Ətraflı

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini Paşa Kərimov İTV-nin "Yeni gün" proqramının qonağı olub.

İTV: “Yeni Gün” proqramı: (06.09.2017)

heb.science.gov.az ...Daha Ətraflı

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun “Elmi əsərlər” və “Əlyazmalar yanmır” jurnallarının yeni sayları çapdan çıxmışdır. “Elmi əsərlər” jurnalının 1-ci (4) sayında filologiya üzrə elmlər doktorları Paşa Kərimovun, A.Əliyeva-Kəngərlinin, G.Babaxanlının, G.Əliyeva-Kəngərlinin, AMEA-nın müxbir üzvü N.Araslının, filologiya üzrə fəlsəfə doktorları Ə.Nəcəfzadənin, T.Nurəliyevanın, İ.Quliyevin, S.Cabbarovanın, elmi işçilər R.İskəndərlinin, S.Hadıyevanın, A...Daha Ətraflı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimov CBC telekanalına müsahibə verib.

CBC: Xəbərlər

...Daha Ətraflı

AMEA Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimov Səfəvilər dövləti ilə Osmanlı dövləti arasında 1639-cu ildə imzalanmış Qəsri-Şirin müqaviləsinin mətnini Məhəmməd Tahir Vəhid Qəzvininin “Abbasnamə” kitabından götürərək transliterasiya etmiş, müəyyən etmişdir ki, uzun müddət iki dövlət arasındakı ərazi iddialarına son qoyan bu müqavilə Azərbaycan dilində yazılmışdır.

...Daha Ətraflı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimov “Mədəniyyət” kanalının “Maarifçilik işığında” proqramının qonağı olub.

Mədəniyyət TV: “Maarifçilik işığında” proqramı: (14.08.2017) ...Daha Ətraflı

"Elm və təhsil" nəşriyyatında XIX əsrin sonu - XX əsrin birinci yarısında yaşamış Qarabağ ədəbi mühitinin yetirməsi, zəngin bədii yaradıcılığa malik şair İbrahim Tahir Musayevin seçilmiş qəzəllər toplusu çapdan çıxmışdır. Şairin nəvəsi Akif Quliyevin tərtib edib nəşrə hazırladığı bu kitabın elmi redaktoru və ön sözün müəllifi AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimovdur....Daha Ətraflı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimov CBC telekanalına yeni aşkarlanmış əlyazma ilə bağlı müsahibə verib.

CBC: Xəbərlər

...Daha Ətraflı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimov Azərbaycan Televiziyasının “Səhər” proqramının qonağı olub.

AZTV: “Səhər” proqramı: (14.08.2017)

heb.science.gov.az ...Daha Ətraflı

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini Paşa Kərimov İTV-nin "Yeni gün" proqramının qonağı olub.

İTV: “Yeni Gün” proqramı: (08.08.2017)

heb.science.gov.az ...Daha Ətraflı

Avqustun 8-də İsraildə fəaliyyət göstərən İsrail - Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədri Anatoli Binyaminov AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunu ziyarət etmişdir. Qonağı institutun elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimov qarşılamışdır. Ziyarət zamanı A.Binyaminov İsraildə saxlanan bəzi şərq əlyazmaları barədə məlumat vermiş, Azərbaycanda saxlanan əlyazmalar barədə bilgi almışdır. Söhbətin sonunda Anatoli Binyaminov İsraildə saxlanan...Daha Ətraflı

AMEA Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimov Almaniyada yaşayan həmvətənimiz Məhəmmədəli Hüseyninin köməyi ilə Şah İsmayıl Xətainin nəvəsi İbrahim Cahinin şeirlər toplusu divanının surətini əldə etmişdir. İsmaililərin başçısı Sədrəddin Ağaxanın İsveçrənin Cenevrə şəhərində yerləşən kolleksiyasından alınmış bu divanda şairin fars və Azərbaycan dillərində yazdığı şeirlər toplanmışdır. Maraqlıdır ki, İbrahim...Daha Ətraflı

Ədəbiyyatımız zaman və şəxsiyyət işığında


Akademik İsa Həbibbəylinin tədqiqatları, iri həcmli əsərləri və məqalələri bir daha sübut edir ki, müstəqillik dövrü ədəbiyyatşünaslığımız, ədəbiyyat tarixçiliyimiz bir çox məsələlərə yeni gözlə baxmalı, hətta bir sıra məlum faktaları belə tamamilə fərqli şəkildə nəzərdən keçirilməlidir. Alimin hələ sovet illərində yazdığı əsərlərində stereotiplərlə razılaşmamaq, haqqında artıq söz deyilmiş mə...Daha Ətraflı

Filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimov ilə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Raqub Kərimovun "Mədəni İrs" Qəzetində "Mirzə Baxış Nadim haqqında yeni faktlar" məqaləsi çap edilmişdir. Məqaləni aşağıdakı linkdən yükləyə bilərsiniz:

Mirzə Baxış Nadim haqqında yeni faktlar

...Daha Ətraflı


XIX əsrin görkəmli şairlərindən və realist satiranın banilərindən biri olmaqla bərabər, gözəl lirik şair olmuş həmyerlimiz, navahılı Mirzə Baxış Nadimin yaradıcılığının oxucularımıza layiqincə çatdırılması arzularımdan biridir.

Neçə il əvvəl Navahı kənd Mədəniyyət Evində Mirzə Baxış Nadimin yaradıcılığına həsr olunmuş böyük bir tədbir keçirmişdik. O zaman Nadimlə bağlı əldə etdiyim və ərəb əlifbası ilə gözəl xətlə yazılmış bir əlyazmasını sonradan ra...Daha Ətraflı

“Ekoprint” nəşriyyatı Cənubi Azərbaycan şairi Saleh Asim Kəffaş Pərvizin “Qanlı səhər” adlı şeirlər kitabını nəşr edib. Kitab AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Kitabxana və elmi informasiya şöbəsinin “Cənubi Azərbaycan yazarları” layihəsi əsasında işıq üzü görüb.

“Qanlı səhər”i transfonaliterasiya edib nəşrə hazırlayan və ön sözün müəllifi Sona Xəyaldır. Filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimov kitabın rəyçisidir. Kitab müəllifin 75 ...Daha Ətraflı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Elektron Akt zalında həmin elm müəssisəsinin Filologiya üzrə elmlər doktoru və Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən Dissertasiya Şurasının növbəti iclası olub.

İclası giriş sözü ilə AMEA-nın vitse-prezidenti, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, akademik İsa Həbibbəyli açaraq, əvvəlcə gündəlikdə...Daha Ətraflı