XX yüzilliyin əvvəllərindən ömrünün sonuna - 1977-ci ilə qədər ədəbiyyatımızı artıq pafosdan uzaq səmimi şeirləri, yaddaqalan obrazları ilə zənginləşdirmiş, əsərlərində istedad möhürü olan Əhməd Cəmilin poeziyası ədiblərimiz tərəfindən çox yüksək dəyərləndirilmişdir.

Böyük Nazim Hikmət yazırdı: “Onun poeziyası səhər mehi kimi dərhal adamın canına hopur... Onun lirik qəhrəmanı pafossuz danışır. Lakin bu pıçıltı da deyil. Mən şeirdə məhz bu cür dili se...Daha Ətraflı