1. Yazıçılar üçün nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin illik xüsusi təqaüdü (2009)


2. Azərbaycan Respublikasının “Tərəqqi” medalı (2015)


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin 3 noyabr 2015-ci il tarixli sərəncamı ilə1. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin “Tofiq Bayram” adına mükafatı (2001)2. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəxri Fərmanı (2010)3. Türk Ədəbiyyatı Vəqfinin “Türk ədəbiyyatına xidmət baratı” mükafatı (2012)4. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Elm və Texnologiya nominasiyası üzrə mükafatı (2017)5.Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun "Fəxri Fərmanı"(2019)6.Serbiya Kral Akademiyasının təsis etdiyi “İvo Andriç” medalı(2019)7.AMEA Humanitar və İctimai Elmlər Bölməsinin Fəxri Fərmanı (2020)8.Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəxri Fərmanı (2022)9.Əlişir Nəvai adına Daşkənd Dövlət Özbək Dili və Ədəbiyyatı Universitetinin təsis etdiyi “Əlişir Nəvai Medalı” (2023)