AMEA Rəyasət Heyətində


Əlyazmalar İnstitutunda


Paşa Kərimova "Türk Edebiyatı'na Hizmet Beratı" təqdim edilərkən


Paşa Kərimov Yazıçılar Birliyinin sədri, Xalq Yazıçısı Anar Rzayev, filologiya elmləri doktoru Cavanşir Yusifli və daha bir nəfərlə


Göyçay rayonu Əli Kərim adına Park


Göyçay Əli Kərim adına Park


AMEA Prezidenti, akademik Akif Əlizadə Paşa Kərimova "Tərəqqi" medalını təqdim edərkən


Arif əmrahoğlu və Məhəmmədəli Hüseyni ilə birgə


Eldar Mansurov və Aslan Kənanla


Yazıçılar Birliyində


Türkmənistanda beynəlxalq konfransda


Əlişir Nəvainin Heratda yerləşən məzarını ziyarət


Səudiyyə Ərəbistanının Kral Abdullah adına Beynəlxalq Ərəb dilinə Xidmət Mərkəzinin müşaviri, doktor İbrahim əbə Nəmi və Şahzadə Naif adına Araşdırma və Məsləhət xidməti İnstitutunun direktor müavini, doktor Xalid əl-Xəranın Əlyazmalar institutuna ziyarəti


“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının ilk nəşrinin 200 illik yubileyinə həsr olunmuş “Türk epos mədəniyyəti və “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı” mövzusunda elmi-nəzəri konfransda


Səudiyyə Ərəbistan Krallığının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Müsaid bin İbrahim əs-Süleymin Əlyazmalar institutuna ziyarəti


GEAD İctimai Birliyində “Yazılı abidələrimiz mötəbər tarixi mənbə kimi” mövzusunda elmi seminar


Tvinninq Layihəsinin Müşaviri Alessandro Biankinin Əlyazmalar institutuna ziyarəti


Dünya Azərbaycanlıları IV Qurultayının Nümayəndə Heyətinin üzvlərinin Əlyazmalar institutuna ziyarəti


Kanzas Universitetindən Dr. Lyuis Mennerik və Dr. Mehrəngiz Nəcəfizadənin Əlyazmalar institutuna ziyarəti


Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Kral Əbdüləziz adına Tədqiqat və Arxiv Fondunun Baş katibi, doktor Fəhd bin Abdulla əs-Səmarinin Əlyazmalar institutuna ziyarəti