25 noyabr 2016-cı il tarixdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda şöbələrin, Bərpa və gigiyena laboratoriyasının illik hesabatı dinlənilmişdir. Hesabat iclaslarında institutun rəhbərliyi iştirak etmiş və öz tövsiyyələrini vermişdir. Hesabatlar bütünlüklə yüksək qiymətləndirilmiş və məqbul sayılmışdır.