26 may 2017-ci il tarixində filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimov dissertant İlahə Hacıyevanın “Anadilli “Xəmsə” ənənəsində qəliblərə riayət və istisnalar” mövzusunda yazdığı dissertasiyanın müdafiəsində rəsmi opponent kimi çıxış etmişdir. Müdafiə Bakı Dövlət Universitetində keçirilmişdir.