12 iyun 2018-ci il tarixində AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda təhsil alan magistrantların magistr buraxılış işlərinin müdafiəsi ilə bağlı iclas keçirilib. Əlyazmalar İnstitutunun magistrantları Qəniyeva Zəhra Məhərrəm qızı “Azərbaycan multidissiplinar əlyazması: tədqiqi və nəşri problemləri”, Nuri Ülviyyə Azad qızı “Cəlil Məmmədquluzadənin şəxsi arxivinin tədqiqi və təsviri problemləri”, Atabəyli Nəzrin Namiq qızı “İmadəddin Nəsimi irsinin tədqiqi və nəşri tarixi” mövzularında magistr dissertasiyalarını uğurla müdafiə ediblər.

elyazmalarinstitutu.com