"Akademik Tarih ve Düşünce" ("Academic Journal of History and Idea") jurnalında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimovun "Saib-i Tebrizî ve XVII. Yüzyıl Azerbaycan Lirik Şiirinde Hind Üslubu" adlı məqaləsi çap edilib. Məqalə ilə aşağıdakı linkdən tanış ola bilərsiniz.

Saib-i Tebrizî ve XVII. Yüzyıl Azerbaycan Lirik Şiirinde Hind Üslubu