AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimov Tehranın Məclis kitabxanasından daha çox Cövhəri təxəllüsü ilə tanınan türk mənşəli alim Əbu Nəsr İsmayıl Həmmadın ən məşhur əsəri olan ərəb dilinin qrammatika və lüğət tərkibinə dair “Tacü l-lüğa və sihahil-ərəbiyyə” (qısası “Əs-sihah”) əsərinin türk dilinə tərcüməsinin əlyazmasının surətini əldə etmişdir. Türküstanın Fərab şəhərində dünyaya gəlmiş, 1007-ci ilə Nişapurda vəfat etmiş İsmayıl Cövhərinin 28 fəsildən ibarət bu əsərinin türk dilinə tərcüməsinin əlyazması 122 vərəqdən ibarətdir. Əsəri türk dilinə Məhəmməd Əfəndi bin Mustafa Əl-Vani (Van qulu adı ilə də tanınır) 1589-cu ildə tərcümə edib. O, 1592-ci ildə vəfat etmişdir.

manuscript.az