Azərbaycan elminin inkişafına böyük töhfələr vermiş görkəmli alim, ədəbiyyat tarixinin tədqiqatçısı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimovun 60 yaşı tamam olur.

Paşa müəllimi ürəkdən təbrik edirik!