Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimovun "I Şah Tәhmasib dövrü Azәrbaycan әdәbiyyatında Nәsimi tәsiri" məqaləsi Azərbaycan jurnalında çap edilib.

azyb.az