Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun icraçı direktoru, filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimovun "Vəhid Qəzvini yaradıcılığının mövzu dairəsi və janr xüsusiyyətləri" məqaləsi Əlyazmalar İnstitutunun “Elmi əsərlər” jurnalında çap edilib.

Məqalə ilə buradan tanış ola bilərsiniz